Thông tin nổi bật từ trang web Đại học Quốc gia Hà Nội

[:vi]Ngày 30/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1209/QĐ-TTg bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN giữ chức vụ Giám đốc ĐHQGHN.

VNU President Nguyen Kim Son

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Kim Sơn:
Sinh năm 1966 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2000. Nhận bằng cử nhân Ngữ văn năm 1990 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN); Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 1996; nghiên cứu sau tiến sĩ về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2007-2008). Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005.
Hiện nay, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn là ủy viên Hội đồng biên soạn Nho tạng thế giới; Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Taiwan Journal of East Asian Studies (Đài Loan); Ủy viên Ban Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Nho giáo thế giới.
Một số chức vụ lãnh đạo, quản lý đã qua:

– Tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn;

– Tháng 03/1999 đến 03/2002: cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN;

– Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN;

– Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN;

– Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN;

– Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc;

– Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN;

– Tháng 2/2016 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN.


Một số tin, bài nổi bật được đăng tải trên website của ĐHQGHN từ ngày 27/06 – 03/07/2016:
– Hội thảo khoa học “Mô phỏng động lực học phân tử cho thiết kế thuốc”
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19400/Hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9CMo-phong-dong-luc-hoc-phan-tu-cho-thiet-ke-thuoc%E2%80%9D.htm)

– Thuyết trình khoa học “Nhà hát lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam đầu thế kỉ XX”
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19398/Thuyet-trinh-khoa-hoc-%E2%80%9CNha-hat-lon-Ha-Noi-trong-tien-trinh-hien-dai-hoa-san-khau-Viet-Nam-dau-the-ki-XX%E2%80%9D.htm)

– Đổi mới giáo dục tại Việt Nam và khu vực châu Á – chia sẻ kinh nghiệm và các bài học thực tiễn
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19399/doi-moi-giao-duc-tai-Viet-Nam-va-khu-vuc-chau-a-%E2%80%93-chia-se-kinh-nghiem-va-cac-bai-hoc-thuc-tien.htm)

– 38 cá nhân của ĐHQGHN nhận học bổng Thakral – In Sewa
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19397/38-ca-nhan-cua-dHQGHN-nhan-hoc-bong-Thakral—In-Sewa.htm)

– ĐHQGHN và MPEI: ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu các ngành công nghệ tiên tiến
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N19396/dHQGHN-va-MPEI:-ky-ket-hop-tac-dao-tao-va-nghien-cuu-cac-nganh-cong-nghe-tien-tien.htm)

– Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2016
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2099/N19378/Vien-Vi-sinh-vat-va-Cong-nghe-Sinh-hoc-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-dot-2-nam-2016.htm)

– Sổ tay hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016”
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2097/N19334/So-tay-huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2016.htm)

– Thông báo về kỳ thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2016
(http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N19388/Thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-Nhat-thang-7-2016.htm)

[:]