Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

 1. Tên Hội thảo:

Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”.

 1. Cơ quan đồng tổ chức:

Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN phối hợp với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo,  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đồng tổ chức.

 1. Mục tiêu của Hội thảo:

 – Tập hợp, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

– Xây dựng mạng lưới hành động giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

– Thời gian: 02 ngày, ngày 29-30/11/2019 (ngày 30/11/2019 tham quan thực địa dành cho khách quốc tế);

– Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

 1. Thành phần tham dự:
 • Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Đại diện các tổ chức, cơ quan liên quan;
 • Các nhà khoa học quốc tế;
 • Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, cán bộ của các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu đã đăng ký tham dự.
 1. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh
 2. Chương trình hội thảo:

Ngày 29/11/2019:

8h00 – 8h30:     Đăng ký đại biểu.

8h30 – 8h40:     Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

8h40 – 9h00:     Phát biểu khai mạc của lãnh đạo ĐHQGHN.  

9h00 – 12h00:   Phiên toàn thể

–  Trình bày các báo cáo đề dẫn.

–  Thảo luận.

12h00 – 13h00:  Nghỉ trưa

13h30 – 16h00:  Các tiểu ban làm việc riêng

 • Tiểu ban 1: Tác động của rác thải nhựa đến thiên nhiên và
  con người.
 • Tiểu ban 2: Các phương pháp xử lý rác thải nhựa, nhựa và vật liệu chất dẻo.
 • Tiểu ban 3: Quản lý rác thải nhựa.

16h00- 17h30:   Phiên toàn thể

 • Tổng kết hội thảo.
 • Phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa.

Ngày 30/11/2019Tham quan thực địa (Dành cho khách quốc tế)

7h00 – 10h00:   Di chuyển từ Hà Nội đi điểm tham quan tại đồng bằng Châu thổ Sông Hồng.

10h00 – 10h45: Giới thiệu về công tác quản lý rác thải nhựa tại địa phương.

10h45 – 15h00: Tham quan một số mô hình quản lý rác thải nhựa tại các xã ven biển.

15h00 – 18h00: Di chuyển về Hà Nội.

Kết thúc Hội thảo.

 1. Địa chỉ liên hệ

 Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ:

ThS. Ngô Ngọc Dung – Ban Thư ký Hội thảo

Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Số 19, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (024) 38253506; DĐ: 0903492789 ; E-mail: hoithaocres@cres.edu.vn

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website:
       http://plasticconference.cres.edu.vn

Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn tiếp tục nhận phiếu đăng ký tham dự Hội thảo và nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và học viên.  

 

VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. Lưu Thế Anh