Tagged: Hội nghị Hội thảo

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững”

Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu các mối quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người (hệ xã hội) và môi trường thiên nhiên (hệ sinh thái), làm thành hệ thống sinh thái nhân văn. Mục đích của hệ sinh thái nhân văn là tìm hiểu và nhận biết các đặc điểm của mối quan hệ qua lại giữa các hệ thống này với nhau và sự hình thành những hình thái đặc trưng trong hệ xã hội và hệ sinh thái. Sinh thái nhân văn là khoa học liên ngành, đã và đang thể hiện tính ưu việt ở Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng giữa bối cảnh xã hội luôn luôn biến đổi như ngày nay.

Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III “Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” – Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Được phép của Đại học Quốc gia Hà Nội và sự tài trợ của Tổ chức HSF (Hanns Seidel Foundation), ngày 13 tháng 11 năm 2015, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn