0

Vũ Thục Hiền

Họ và tên:    VŨ THỤC HIỀN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững Quản lý rừng ngập mặn Tuyên truyền và giáo dục môi...

0

Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn...

0

Đào Minh Trường

Họ và tên:    ĐÀO MINH TRƯỜNG Trình độ chuyên môn: TS. Nghiên cứu khu vực/vùng Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ứng dụng viễn thám...

0

Võ Thanh Giang

Họ và tên:    VÕ THANH GIANG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học Phát triển cộng đồng Lâm sản ngoài...

0

Hoàng Văn Thắng

  Họ và tên: HOÀNG VĂN THẮNG Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động:   Quản lý và bảo tồn đất...

0

Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý nhân văn Lĩnh vực hoạt động: – Phát triển cộng đồng – Quản lý tài nguyên thiên nhiên –...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn