Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn Lâm nghiệp xã hội Điện thoại:...

Đào Minh Trường

Họ và tên:    ĐÀO MINH TRƯỜNG Trình độ chuyên môn: TS. Nghiên cứu khu vực/vùng Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa...

Võ Thanh Giang

Họ và tên:    VÕ THANH GIANG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học Phát triển cộng đồng Lâm sản ngoài gỗ Điện thoại: (84) 913580884 Email:...

Hoàng Văn Thắng

  Họ và tên: HOÀNG VĂN THẮNG Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Tiễn sỹ Sinh học – Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động:   Quản lý và bảo tồn đất ngập nước Quy hoạch môi trường...

Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý nhân văn Lĩnh vực hoạt động: – Phát triển cộng đồng – Quản lý tài nguyên thiên nhiên – Di dân tái định cư –...

Vu Thị Minh Hoa

Họ và tên:    VŨ THỊ MINH HOA Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nướcQuản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước    ...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn