Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái nhân văn Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái nhân văn Hệ sinh thái nông nghệp Phát triển bền vững Điện thoại: (84) 983053734 Email: trung.tran@cres.edu.vn;...

Vu Thị Minh Hoa

Họ và tên:    VŨ THỊ MINH HOA Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nướcQuản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước    ...

Lê Trọng Cúc

 Họ và tên:   LÊ TRỌNG CÚC Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trường Sinh thái học Sinh thái nhân văn Điện thoại: 84-4-3826 2932 Email: lecuc@cres.edu.vn

Ấn phẩm

DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM 2004-2009 CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tiếng Việt Cục Bảo vệ Môi trường, 2005. Đa dạng sinh học và bảo tồn (Trương Quang Học chủ biên). Bộ Tài nguyên và...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn