Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1995 trở về trước

Năm 1991 – 1995 Hoàng Hữu Cải và Võ Thanh Sơn, 1995. Hệ thống thông tin địa lý (Tài liệu tham khảo). Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 58 trang. Lê Trọng Cúc,...

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường 0

Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường,...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hà

1.       Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ THU HÀ 2.       Giới tính: Nữ 3.       Ngày sinh: 19/3/1977 4.       Nơi sinh: Hà Nội 5.       Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 11 tháng...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn 0

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn,...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc 0

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn