Một số tin, bài nổi bật được đăng tải trên website của ĐHQGHN từ ngày 15 – 23/5/2016:

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19275/Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-%E2%80%9CNghien-cuu-va-giang-day-ngoai-ngu,-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-Viet-Nam%E2%80%9D.htm) – ACM/ICPC 2016: Trường ĐH Công nghệ giành thứ hạng cao nhất từ trước tới nay (http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N19277/ACM-ICPC-2016:-Truong-dH-Cong-nghe-gianh-thu-hang-cao-nhat-tu-truoc-toi-nay.htm)...

Phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn viết đề cương nghiên cứu “Liên kết các đô thị trong khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” cho học viên cao học

Tiếp nối Hội thảo quốc tế “Liên kết các đô thị trong khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, thuộc Chương trình “Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở...

Hội thảo tổng kết Dự án “Phát triển sinh kế bền vững và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân tộc nghèo ở huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa”

Sáng ngày 25/4/2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức hội thảo tổng kết dự án FLC 13-05 “Phát triển sinh kế bền...

Hội thảo Quốc tế “Liên kết các đô thị trong khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, Hà Nội, 25-28 tháng 4 năm 2016

Trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Chương trình “Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị” (UCRSEA) giữa các trường đại học của Canađa và các nước vùng...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn