Thông báo tuyển dụng tư vấn tập huấn phục tráng rừng luồng và quản lý bền vững rừng luồng cho dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Các bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn