Category: TIN TỨC HỌC BỔNG NAGAO

Thông báo kết quả xét duyệt học bổng Nagao và học bổng Võ Quý năm học 2013-2014 0

Thông báo kết quả xét duyệt học bổng Nagao và học bổng Võ Quý năm học 2013-2014

Hội đồng xét duyệt Học bổng NAGAO của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN đã họp và xét duyệt Học bổng NAGAO và Học bổng VÕ QUÝ năm học 2013-2014....


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn