Category: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bùi Hà Ly

Họ và tên:    BÙI HÀ LY Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên nước Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước Phát triển cộng đồng Điện thoại: (84) 38262932 Email: lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn  

Lê Diên Dực

 Họ và tên:      LÊ DIÊN DỰC Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trườngSinh thái họcĐất ngập nước                ...

Pham Viet Hung

Họ và tên:    PHẠM VIỆT HÙNG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa lý Cảnh quan Lĩnh vực hoạt động: Đánh giá tác động môi trường Quy hoạch môi trường Bảo tồn dựa vào cộng đồng Điện thoại: (84)904006004...

Nguyễn Mai Phương

Họ và tên:    NGUYỄN MAI PHƯƠNG Trình độ chuyên môn: ThS. Kế toán thương mại. Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài chính Điện thoại: (84) 38262932 ; MB: 0975047497 Email: maiphuong272@gmail.com; maiphuong@cres.edu.vn  

Lê Hương Giang

Họ và tên:    LÊ HƯƠNG GIANG Trình độ chuyên môn:  TS. Di truyền học quần thể Lĩnh vực hoạt động: khoa học Môi trường Điện thoại: (84) 38262932/ Mb:  Email: giang.le269@gmail.com; huonggiang@cres.edu.vn  


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn