Category: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

0

Võ Thanh Giang

Họ và tên:    VÕ THANH GIANG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý và phát triển tài nguyên Lĩnh vực hoạt động: Xã hội học Phát triển cộng đồng Lâm sản ngoài...

0

Nghiêm Phương Tuyến

Họ và tên:    NGHIÊM THỊ PHƯƠNG TUYẾN Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển...

0

Đào Minh Trường

Họ và tên:    ĐÀO MINH TRƯỜNG Trình độ chuyên môn: TS. Nghiên cứu khu vực/vùng Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nông thôn Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ứng dụng viễn thám...

0

Võ Thanh Sơn

  Họ và tên: VÕ THANH SƠN Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý Lĩnh vực hoạt động: GIS Quản lý tài nguyên và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh...

0

Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn...

0

Lê Thị Vân Huệ

Họ và tên:    LÊ THỊ VÂN HUỆ Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn