Category: ĐÀO TẠO

Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2014 chuyên ngành Môi trường trong Phát triển bền vững

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2014, chuyên ngành “Môi trường trong Phát triển bền vững”. Tại buổi lễ trang trọng này, 2 tiến sĩ Khóa 4, Khóa 5 và 35 thạc sĩ mới Khóa 8 đã được trao bằng.

Tổng hợp các tóm tắt các luận văn tốt nghiệp khóa học 6 tháng về tiếp cận sinh thái học trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững năm 2005

  Đây là tập hợp các báo cáo tóm tắt các luận văn cuối khóa học ngắn hạn tại Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và thực hiện năm...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn